הבדלים בספרי הלימוד בביולוגיה

אוקטובר 2017

שלום רב,

לידיעת מורי הביולוגיה, המלמדים  את הספר

מערכות גוף האדם – מבנה, תפקוד והומאוסטזיס מאת עדי מרקוזה הס,  אשר יצא בהוצאת רכס ביוני 2016  -

ספר זה זהה ביותר מ-90 אחוז לספר החדש שיצא באחרונה לאור, בנושא ביולוגיה לתיכון, הביולוגיה של גופנו – מבנים, תפקודים, הומאוסטזיס, מאת עדי מרקוזה הס, ואושר על ידי משרד החינוך.

בין שני ספרים אלה יש הבדלים מעטים, הנובעים מדרישות הוועדה לאישור ספרי לימוד. רוב ההבדלים מתבטאים בשינויי ניסוח ולא בנושאים מהותיים. פירוט השינויים מופיע בטבלה הבאה.

 

מערכות גוף האדם – מבנה, תפקוד והומאוסטזיס העמוד בספר

 

ההבדל

 

קישורים

 

לאורך כל הספר

במקום שימוש לסירוגין במונחים "תפקוד" ו"תפקיד" – שימוש רק במונח "תפקוד"

 

עמ' 125

נוסף קטע בשוליים העוסק באנמיה חרמשית, בלווית איור.

 

אנמיה חרמשית

עמ'  139

נוסף קטע קצר להרחבה העוסקת במערכת הלימפה.

מערכת הלימפה

עמ' 185, עמ' 210

לאיור 6.7 בעמוד 185, ולאיור 7.8 בעמוד 210 נוספו כיתובים המקלים את ההתמצאות.

 

עמ' 185- איור 6.7 תאי דם אדומים, סוגי דם ונוגדנים.
עמ' 210- איור 7.8 קשת רפלקס

עמ' 260 -261

בעמוד 261 הפסקה השניה שמתחילה במילים "כאשר גרעיני הגמטות נפגשים ומתלכדים בעת ההפריה"...היא תיאור שגוי. השחלוף אינו מתרחש בעת מפגש הכרומוזומים של שתי הגמטות בהפריה. השחלוף מתרחש בעת ייצור הגמטות באשכים ובשחלות, מתאי האב שלהם.
בעמודה "קישורים", מצורף הקישור לפיסקה המתוקנת.

מפגש הגמטות מאפשר שונות גנטית

לאיורים בעמודים הבאים נוסף פירוט או שינוי מיזערי: 40, 57, 69, 95, 96, 249, 257

 

למספר איורים בספר נוסף פירוט במקרא לאיור או נעשה שינוי במילה/ים. בעמודה השמאלית "קישורים" מפורטים האיורים. בנוסף, יש שינויים בצבעים של כמה מהאיורים. שינויים אלה הוכנסו בעקבות הערה לפיה יש צבעים שאינם נגישים לעוורי צבעים. בכל מקום שהשתמשנו בצבעים כתום וירוק, התבקשנו להחליף את הצבעים כדי שהניגודים יהיו ברורים לעוורי צבעים. האיורים עצמם לא השתנו.

עמ' 40 - מערכת העיכול של האדם והתהליכים המתרחשים בה.
עמ' 57 - הכבד "מפל" החלבונים הראשי בגופנו.
עמ' 69 - השינויים בבית החזה בשאיפה ובנשיפה.
עמ' 95 - המעבר מעורקיק דרך נימים אל ורידון.
עמ' 96 - שלושה סוגים של כלי דם: עורק, וריד, נים.
עמ' 249 - מערכת הרבייה של האשה.
עמ' 257 - שלבי המחזור החודשי.

במדריך למורה, בפרק השלישי העוסק בנשימה.

לנוסחה של מצב co2 הוספנו את איזון המשוואה

2CO2 + 2H2O⇔ 2H2CO3 ⇔ 4H + + 2CO3-1 

 

 

\