כל האירועים שלנו תוכנית לימודים חדשה בלשון

תוכנית לימודים חדשה בלשון

סוג האירוע: השׁתלמות

מקצוע: לשון

שכבת גיל: תיכון

קהל יעד: מורי לשון תיכון

תאריך: 22/11/2016

שעה: 17:00

עיר: אשדוד

כתובת: אשכול פיס (צמוד למקיף א') כניסה מרח' ז'בוטינסקי

סדר היום באשדוד:

 

17:00 - 17:30

התכנסות וחלוקת ספר המיקוד חורף 2017 בלשון ללא תשלום

17:30 - 18:10

עקרונות ודגשים בתכנית הלימודים החדשה בלשון

ד"ר דולי לוי

18:10 - 18:45

הדגמת מערכת מתוקשבת לתרגול
נציג מחברת "עת הדעת - הוראה בעידן דיגיטלי"

18:45 - 19:00

חלוקת ספר לבחירה

בתחילת ההשתלמות יינתן לכל משתתף/ת ספר מיקוד בלשון חורף 2017 ללא תשלום
בסיום
ההשתלמות יוכל כל משתתף/ת לבחור ספר אחד נוסף (מתוך מגוון ספרים)