הקטלוג שלנו | תיאטרון

  • {"id":42,"name":"\u05ea\u05d9\u05d0\u05d8\u05e8\u05d5\u05df","name_eng":"Theatre","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05ea\u05d9\u05d0\u05d8\u05e8\u05d5\u05df","slug":"theatre","link":null,"parent_id":0,"image":"theater.png","icon":" fa-street-view","position":27,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"2015-08-04 16:16:50","updated_at":"2021-09-01 10:12:36","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":138,"category_id":42}} תיאטרון
  • סוג: ספר לתלמיד
  • מחיר קטלוגי: 93.80 ש"ח
  • מאת: שרה ארליך-רוזנסקי
  • שכבת גיל: יא ,יב
  • אישור משרד החינוך: 4333
  • {"id":42,"name":"\u05ea\u05d9\u05d0\u05d8\u05e8\u05d5\u05df","name_eng":"Theatre","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05ea\u05d9\u05d0\u05d8\u05e8\u05d5\u05df","slug":"theatre","link":null,"parent_id":0,"image":"theater.png","icon":" fa-street-view","position":27,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"2015-08-04 16:16:50","updated_at":"2021-09-01 10:12:36","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":138,"category_id":42}} תיאטרון
  • סוג: מדריך למורה
  • מחיר קטלוגי: 93.80 ש"ח
  • מאת: שרה ארליך-רוזנסקי
  • שכבת גיל: יא ,יב
  • אישור משרד החינוך: 4333
  • {"id":42,"name":"\u05ea\u05d9\u05d0\u05d8\u05e8\u05d5\u05df","name_eng":"Theatre","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05ea\u05d9\u05d0\u05d8\u05e8\u05d5\u05df","slug":"theatre","link":null,"parent_id":0,"image":"theater.png","icon":" fa-street-view","position":27,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"2015-08-04 16:16:50","updated_at":"2021-09-01 10:12:36","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":138,"category_id":42}} תיאטרון
  • סוג: מדריך למורה
  • מחיר קטלוגי: 91.80 ש"ח
  • מחיר מבצע: 73.40 ש"ח
  • מאת: שרה ארליך-רוזנסקי
  • שכבת גיל: יא ,יב
  • אישור משרד החינוך: 4333
  • {"id":42,"name":"\u05ea\u05d9\u05d0\u05d8\u05e8\u05d5\u05df","name_eng":"Theatre","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05ea\u05d9\u05d0\u05d8\u05e8\u05d5\u05df","slug":"theatre","link":null,"parent_id":0,"image":"theater.png","icon":" fa-street-view","position":27,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"2015-08-04 16:16:50","updated_at":"2021-09-01 10:12:36","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":145,"category_id":42}} תיאטרון
  • סוג: ספר לתלמיד
  • מחיר קטלוגי: 39.70 ש"ח
  • מאת: שרה ארליך-רוזנסקי
  • שכבת גיל: יא ,יב

צרו קשר

main@reches.co.il
רכס פרויקטים חינוכיים בע"מ

אנחנו כאן לכל שאלה