הקטלוג שלנו | תיאטרון | בגרות בתיאטרון - הטרגדיה


בגרות בתיאטרון - הטרגדיה
  • {"id":42,"name":"\u05ea\u05d9\u05d0\u05d8\u05e8\u05d5\u05df","name_eng":"Theatre","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05ea\u05d9\u05d0\u05d8\u05e8\u05d5\u05df","slug":"theatre","link":null,"parent_id":0,"image":"theater.png","icon":" fa-street-view","position":27,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"2015-08-04 16:16:50","updated_at":"2021-09-01 10:12:36","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":145,"category_id":42}} תיאטרון
  • סוג: ספר לתלמיד
  • מאת: שרה ארליך-רוזנסקי
  • מחיר קטלוגי: 39.70 ש"ח
כמות
הוספה לסל הקניות

הספר בגרות בתיאטרון: יחידה שנייה - הטרגדיה, הוא חלק אחד מתוך ספר לימוד לתיאטרון על-פי תכנית הלימודים החדשה לבתי הספר העל-יסודיים (היחידה השנייה). 
השיעורים בספר עוסקים בפענוח המחזות כטקסט שנועד לתיאטרון ומשלבים בין המרכיבים התיאורטיים שבבסיס המבנים הדרמטיים לבין מרכיבי ההפקה, תוך שימוש במונחים ובמושגים מעולם התיאטרון. 

בספר שני פרקים. כל פרק עוסק בטרגיה אחת: הפרק הראשון עוסק במחשבה החובה אדיפוס המלך מאת סופלקס, והפרק השני עוסק במחזה הבחירה המלט מאת וו. שקספיר. 
בניתוח כל אחד מהמחזות נגענו בשאלות הבאות: 
* מה היו התנאים הפיזיים להגשמת המחזה בעת כתיבתו בתיאטרון? 
* מהי התבנית העלילתית של הטרגדיה? 
* מהם התנאים והמאפיינים של הגיבור הטרגי?
* מהם הדימויים החזותיים במחזה? מה משמעותם? 
כיצד אפשר להסתייע במקורות עיוניים שונים (אריסטו, נורתופ פריי, דורותיאה קרוק ורות נבו) להבנת המהלך הטרגי? 
* כיצד אפשר לפרש את המחזה בימינו? 

מבנה השיעורים מזמן תהליכי הוראה-למידה-הערכה בתבנית של שאלות ותשובות, הצד שאלות לתרגול של התלמידים ומטלות אישיות וקבוצתיות. לנוחות המורים, צירפנו מחוונים להערכת התוצרים. 
המדריך למורה מכיל את הספר לתלמיד וכולל הערות וטיפים המתייחסים למשימות הנקודתיות, בצד נספח שבו קיימת התייחסות מורחבת לכל פרק בנפרד. 
בנספח במדריך למורה תמצאו: 
* דגשים מומלצים בשיעור
* הצעות לפתיחת נושא וסיכומו.
* דפי מורה: כיצד לנהל שלבים של מטלות לתלמידים, יתרונות המטלה, האתגרים שהיא מציבה וכיצד להתמודד איתם בהצלחה. 

מוצרים מובילים בקטגוריית תיאטרון


מוצרים מובילים לכיתות יא