המוצרים המובילים שלנו

במשעולי המדע והטכנולוגיה לכיתה ז
 • מקצוע: מדעים
 • מאת: טלי ברגלס-שפירא
 • שכבת גיל: ז
 • אישור משרד החינוך: 3178
ערכים ואזרחים
 • מקצוע: אזרחות
 • מאת: עורך: רוטנברג נפתלי, מכון ון ליר
 • שכבת גיל: ח ,ט
 • מספר עמודים: 394
 • אישור משרד החינוך: 3193
ועכשיו כימיה
 • מקצוע: כימיה
 • מאת: ד"ר דבורה יעקובי
 • שכבת גיל: יא ,יב
 • מספר עמודים: 392
 • אישור משרד החינוך: 4352
ספרות לחטיבה עליונה - פלורה ויניצקי
 • מקצוע: ספרות
 • מאת: פלורה ויניצקי
 • שכבת גיל: י ,יא ,יב
ספרות לחטיבה עליונה - אילנה ברנדל
 • מקצוע: ספרות
 • מאת: אילנה ברנדל
 • שכבת גיל: י ,יא ,יב
גוונים של זהות
 • מקצוע: תרבות ישראל ומורשתו
 • מאת: המדרשה באורנים והמכון למורשת בן גוריון
 • שכבת גיל: ז
עברית ועוד לכיתה ד
 • מקצוע: לשון
 • מאת: ניצה טל/ד"ר רחל עזוז/ד"ר איה מרבך
 • שכבת גיל: ד
במשעולי המדע והטכנולוגיה לכיתה ז
ערכים ואזרחים
ועכשיו כימיה
ספרות לחטיבה עליונה - פלורה ויניצקי
ספרות לחטיבה עליונה - אילנה ברנדל
גוונים של זהות
עברית ועוד לכיתה ד

הסדרות המובילות שלנו

התנך - עולם ומלואו
 • מקצוע: תנ”ך
 • שכבת גיל: ז ,ח ,ט
סדרת חוטבים לשון
 • מקצוע: לשון ,סדרות
 • מאת: ד"ר דולי לוי ומאיה דלל
 • שכבת גיל: ז ,ח ,ט
סדרת במשעולי המדע והטכנולוגיה
 • מקצוע: מדעים ,סדרות
 • מאת: עדי מרקוזה-הס, דפנה פומרנץ, טלי ברגלס-שפירא וד"ר עדי בן דוד
 • שכבת גיל: ז ,ח ,ט
סדרת לדעת היסטוריה
 • מקצוע: היסטוריה ,סדרות
 • מאת: פרופ' אייל נווה, ד"ר נעמי ורד וד"ר דוד שחר
 • שכבת גיל: יא ,יב
סדרת עבדות, חירות, עצמאות
 • מקצוע: תנ”ך ,סדרות
 • שכבת גיל: ז ,ח ,ט
התנך - עולם ומלואו
סדרת חוטבים לשון
סדרת במשעולי המדע והטכנולוגיה
סדרת לדעת היסטוריה
סדרת עבדות, חירות, עצמאות
\