• מקצוע: כימיה ,מיקוד-כימיה
  • מאת: עדי פאבלוקס
  • מספר שאלון: 037381
  • שכבת גיל: י ,יא ,יב
  • מספר עמודים: 487
  • מקצוע: כימיה
  • מאת: פאבלוקס עדי
  • מספר שאלון: 30%
  • שכבת גיל: י ,יא ,יב
  • מספר עמודים: 388
  • מקצוע: כימיה
  • מאת: עדי פאבלוקס
  • שכבת גיל: יב
  • מספר עמודים: 300
  • מקצוע: כימיה
  • מאת: ד"ר דבורה יעקובי
  • שכבת גיל: יא ,יב
  • מספר עמודים: 392
  • אישור משרד החינוך: 4352
  • מקצוע: כימיה
  • מאת: ד"ר דבורה יעקובי
  • שכבת גיל: ט ,י
  • אישור משרד החינוך: 2374
  • מקצוע: כימיה
  • מאת: אילנה ניר, מירה תמיר, אורית סיון ישראלי
  • שכבת גיל: י
\