כל האירועים שלנו חלוקת ספרי מיקוד היסטוריה

חלוקת ספרי מיקוד היסטוריה

סוג האירוע: חלוקת ספרים

מקצוע: היסטוריה

שכבת גיל: תיכון

קהל יעד: מורי ורכזי היסטוריה תיכון

תאריך: 10/01/2017

שעה: 16:00

עיר: באר שבע

כתובת: השתלמות במרכז למורים באר שבע, שד' רגר 85 החל משעה 16:00.

רכס מחלקת למורי היסטוריה בתיכון, 

את ספרי המיקוד בהיסטוריה, 

אתם מוזמנים להירשם ולהגיע 

צוות רכס.