כל האירועים שלנו תוכנית לימודים חדשה בלשון

תוכנית לימודים חדשה בלשון

סוג האירוע: השׁתלמות

מקצוע: לשון

שכבת גיל: תיכון

קהל יעד: מורי לשון תיכון

תאריך: 24/11/2016

שעה: 16:30

עיר: תל אביב - יפו

כתובת: אוניברסיטת ת"א בניין דן דוד

סדר היום בתל אביב:

 

16:30 - 17:00

התכנסות וחלוקת ספר המיקוד חורף 2017 בלשון ללא תשלום

17:00 - 17:40

עקרונות ודגשים בתכנית הלימודים החדשה בלשון

ד"ר דולי לוי

17:40 - 18:15

הדגמת מערכת מתוקשבת לתרגול
נציג מחברת "עת הדעת - הוראה בעידן דיגיטלי"

18:15 - 18:30

חלוקת ספר לבחירה

בתחילת ההשתלמות יינתן לכל משתתף/ת ספר מיקוד בלשון חורף 2017 ללא תשלום
בסיום
ההשתלמות יוכל כל משתתף/ת לבחור ספר אחד נוסף (מתוך מגוון ספרים)