מיקוד היסטוריה 2020 ממד-קישורים

עמוד קישור שם
48 https://www.youtube.com/watch?v=ad3kObAJvXo סרטון בנושא האידאולוגיה הנאצית.
51 https://www.youtube.com/watch?v=KjacWt4XyD4 2  סרטון בנושא המדיניות של גרמניה הנאצית
55 https://www.youtube.com/watch?v=yUzpLl3CZJM סרטון המסכם את המהלכים של מלחמת העולם השנייה.
55 https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=20633 מפה המתארת את חלוקת מדינות אירופה למדינות הציר ולבעלות הברית במלחמת העולם השנייה, ספטמבר -1939 דצמבר 1941 .
59 https://www.youtube.com/watch?v=PrfewO4DHpU סרטון המסכם את השלבים של המדיניות הנאצית האנטי יהודית, מאז עליית היטלר לשלטון ועד סוף מלחמת העולם השנייה.
63 http://www.moreshet.org/ViewImage.asp?CategoryID=192&ArticleID=170 מפת מחנות השמדה ומחנות ריכוז עיקריים.
73 https://www.youtube.com/watch?v=r-iHcH7dvmc סרטון על מסע הרבנים תרע״ד.
74 https://www.youtube.com/watch?v=v5GNe29V5oQ&t=25s סרטון בנושא הצהרת בלפור.
81 https://www.youtube.com/watch?v=3hvBB03PsCI סרטון בנושא ״המרד הערבי הגדול"
83 https://lib.cet.ac.il/Pages/item.asp?item=2472 מפת תוכנית החלוקה 1937
86 https://www.youtube.com/watch?v=_A5iv-DJeXg סרטון עדויות בנושא הפרהוד:
91 https://www.youtube.com/watch?v=Ow4O8ksPiCE סרטון בנושא תנועת המרי העברי ופירוקה.
93 https://www.youtube.com/watch?v=mPdXKx74PBk ההצבעה על ״החלטת החלוקה״ באו״ם.
100 https://www.youtube.com/watch?v=qlAoq1Y9DDM “קרב הראל״ בביצוע שלישיית גשר הירקון.
102 https://www.vibby.com/watch?vib=7Jw53zEzw “שיירת יחיעם - שחזור הקרב״.
104 https://www.vibby.com/watch?vib=Q1OCp8Akv מהסדרה “תקומה״, פרק 2.
105 https://www.youtube.com/watch?v=8hEF6diq33k&spfrel= סרטון מומלץ: מבצע נחשון באנימציה
106 https://www.youtube.com/watch?v=T65wYoj9U4I מכתבים מהמלחמה:
106 https://www.youtube.com/watch?v=PDgropA9Dwg יתומי גוש עציון
107 https://www.vibby.com/watch?vib=Q1dxpuz0U סרטון ערוך מהסדרה “הכול אנשים״.
110 https://www.vibby.com/watch?vib=Q17eyFygv סרטון ערוך מהסדרה “עמוד האש״ )פר״ח(.
113 https://www.youtube.com/watch?v=Y4-y5FqsGxM שיר החסידה שלמה גרוניך
113 https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19044 מילים של שיר החסידה
114 https://www.youtube.com/watch?v=DRjFX3wMSik “דקה לשמונה - מבצע משה״.
114 https://www.vibby.com/watch?vib=myY8h6N6D סרטון פר״ח )חובה(: “מנמל סודן לירושלים״.
115 https://www.vibby.com/watch?vib=mk1U6aVpv סרטון פר״ח )חובה(: “ערך האחדות - פרדה אקלום״.
116 https://www.youtube.com/watch?v=wQbt6nAJq3o סרטון ראשון - מבצע משה )יש לצפות עד דקה 6:18 (.
117 https://www.youtube.com/watch?v=SV6qsZtq8cw סרטון שני - מבצע שלמה )יש לצפות עד 1:10 (.
118 https://www.youtube.com/watch?v=o0YlctV5aCs שיר פר״ח )חובה(: “המסע לארץ ישראל״.
118 https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=1313&wrkid=1168 מילים לשיר "המסע לארץ ישראל":
120 https://www.vibby.com/watch?vib=QJb5YBCTw סרטון פר״ח )חובה(: קטע מהסרט “ירוסלם״.
120 https://www.youtube.com/watch?v=Esun8oL3Fkc סרטון פר״ח )חובה(: פנינה תמנו שטה
121 https://www.youtube.com/watch?v=GU_kyRXCJhU סרטון פר״ח )חובה(: יונה בוגלה
122 https://www.vibby.com/watch?vib=mJsMu3Y_w סרטון פר״ח )חובה(: משה סלומון
123 https://www.youtube.com/watch?v=R6PLENDGwWg סרטונים המתארים את הוויכוח על השילומים.
123 https://www.youtube.com/watch?v=cQFnqjKsPAs סרטונים המתארים את הוויכוח על השילומים.
125 https://www.youtube.com/watch?v=oXTGpbzQXsc נאום מנחם בגין המתנגד להסכם השילומים.
126 https://www.youtube.com/user/EichmannTrial מצורף קישור לערוץ היוטיוב, “משפט אייכמן״, שבו אפשר לצפות בעדויות ניצולי השואה ובדיונים שהתנהלו במהלך המשפט.
128 https://www.youtube.com/watch?v=4iBhjjaBtrw סרטון קצר המתאר את אירועי ואדי סאליב.
130 https://www.youtube.com/watch?v=ucBN68qGV00 סרטון קצר בנושא הפנתרים השחורים.
141
https://tinyurl.com/ybswz223
מפה המתארת את תוכנית החלוקה של האו”ם מכ”ט בנובמבר 1947
142
https://www.yadvashem.org/yv/he/holocaust/resource_center/item.asp?GATE=Z&list_type=3-0&TYPE_ID=98&TOTAL=&pn=38&title=
תרשים המתאר את ההגירה היהודית מאזור השליטה הנאצי בין השנים 1933 – 1941 .

\