הבהרה חשובה!

בתוכן העניינים מופיעים עקרון הפלורליזם, עקרון הסובלנות ועקרון ההסכמיות תחת עקרון שלטון העם.
גם בעמוד 77 מופיעים שלושת העקרונות הללו תחת עקרון שלטון העם
שלושת העקרונות הללו אמורים לעמוד בפני עצמם (הם עקרונות דמוקרטיים עצמאיים בדיוק כפי ששלטון העם הוא עקרון דמוקרטי).
חשוב לציין שאין בעיה בתוכן של עקרונות אלה, אלא רק באופן מיקומם בספר (טל"ח).

\