שער חמישי: מערכות אקולוגיות

שער חמישי: מערכות אקולוגיות - עמוד 258
א. בצעו את הפעילויות המתוקשבות הבאות:  
1. מהי מערכת? מהי מערכת?
2. מסע אל המדרג הביולוגי מסע אל המדרג הביולוגי
3. מגוון מינים וחשיבותו א. זבובים נגד זבובים
  ב. שובו של הנשר
4. התאמת צמחים ובעלי חיים לסביבתם א.סביבות חיים:
  מדבר
  שדה בור
  חורש
  חוף ים
  נחל
  ב. מה עושים בעלי חיים בחורף?
  ג. לאן נעלמה השממית?
5. המרות ומעברי אנרגיה במארג המזון ובפירמידת מזון א. שרשרת מזון באגם
  ב. משרשרת מזון למארג מזון
  ג. מארג המזון
  ד. פירמידת מזון אקולוגית
ב. בחנו את עצמכם בנושאים הבאים:  
1. מהי מערכת? מהי מערכת?
2. המדרג הביולוגי המדרג הביולוגי