שער שלישי: כוחות ותנועה

שער שלישי: כוחות ותנועה - עמוד 170
א. צפו בהדמיות הבאות:  
1. כוחות: מאפיינים ומדידה א. שקול כוחות
  ב. כוחו של קפיץ
2. כוח החיכוך א. מהו חיכוך?
  ב. חיכוך כמאפשר תנועה
  ג. ניסוי גלילאו
ב. בצעו את הפעילויות המתוקשבות הבאות:  
1. כחות כמתאים פעולה הדדית (אינטראקציה) בין גופים  א. כוחות הפועלים במגע
  ב. גודל הכוח וכיוון התנועה
  ג. תרשימי אינטראקציות (פעולה הדדית)
  ד. תרשימי כוחות
2. כוחות הפועלים ללא מגע (בהסתכלות מקרוסקופית) א. כוח אלקטרו-סטטי
  ב. כוחות ואינטראקציה
  ג. אינטראקציה, כוחות ותנועה