שער שני: אנרגיה ומערכות טכנולוגיות

שער שני: אנרגיה ומערכות טכנולוגיות - עמוד 150
א. צפו בהדמיות הבאות:  
1. מוליכות והתנגדות חשמלית מוליכות והתנגדות חשמלית
2. המרות אנרגיה א. אנרגיה חשמלית
  ב. גוף מתגלגל
  ג. גוף מתנדנד
  ד .גוף מחליק
  ה. קפיץ מתכווץ ונמתח
ב. בצעו את הפעילויות המתוקשבות הבאות:  
1. אנרגיה - סוגים, המרות ומעברים א. המרות אנרגיה
  ב. המרות אנרגיה במטוטלת
  ג. המרות אנרגיה במשקולת על קפיץ
  ד. המרות אנרכיה בכדור קופץ
  ה. המרות אנרגיה בכדור בגומה
  ו. המרות אנרגיה במעגל חשמלי
  ז. הניסוי של ג'ול
  ח. דרכים למעבר חום בין גופים: הולכה, הסעה, קרינה
2. מעבדות חשמל דיגיטליות א. סוגרים מעגל חשמלי
  ב. בונים מעגלים חשמליים מרכיבים שונים
  ג. מעגלים חשמליים במקביל ובטור
  ד. עוצמת הזרם במעגל החשמלי
  ה. מעבדת חשמל לחנוכה
3. שימוש באנרגיה חשמלית א. הפקת חשמל בתחנת הכוח
  ב. הפקת מידע מחשבון חשמל
4. פתרונות אפשריים בגישת הקיימות להקטנת הנזק הסביבתי: א. מקורות אנרגיה חלופיים
  ב. אנרגיה סולארית
  ג. בנייה ירוקה
  ד. צרכנות חשמל נבונה
  ה. תחבורה בת קיימא
  ו. מכוניות ידידותיות לסביבה
ג. בחנו את עצמכם בנושאים הבאים:  
1. אנרגיה - סוגים, המרות ומעברים א.סוגי אנרגיה
  ב. סוגים והמרות אנרגיה
  ג. המרות אנרגיה
  ד. אנרגיה - סוגים והמרות
2. אנרגיה חשמלית א. הזרם החשמלי
  ב. מוליכים ומבודדים במעגל החשמלי
  ג. עוצמת הזרם החשמלי