שער ראשון: חומרים עמוד 97

שער ראשון: חומרים עמוד 97
א. צפו בהדמיות הבאות:  
1. מודל החלקיקים של החומר בשלושת מצבי הצבירה א. "מודל החלקיקים"
  ב. תנועת חלקיקים במוצק
  ג. דחיסת נוזל ודחיסת גז
  ד. שינוי מצבי צבירה:
  1. מים
  2. כוהל
  3. גליצרין
  ה. פעפוע בגזים ובנוזלים:
  1. בנוזל
  2. בגז (אמוניה)
  3. חלקיקי בושם
2. מהנה האטום א. דגם אטום של הליום
  ב. סדרי גודל
  ג. ממטבע לאטום
3. תרכובות ותערובות א. יצירת תרכובת ברזל גופרי
  ב. אלקטרוליזה של נחושת כלורית
  ג. הפרדת תערובות באמצעות אידוי
4. חוק שימור המסה א. שימור המסה בשינויים פיזיקליים
  ב. שימור המסה בתהליכים כימיים
ב. בצעו את הפעילויות המתוקשבות הבאות:  
1. שינויים בחומר - שינויים פיזיקליים א. מודדים נפח
  ב. שינויים בחומר בשלושת מצבי הצבירה
  ג. שינויים במצבי צבירה
  ד. מעבר מצבי צבירה
  ה. ממים לקרח
  ו. מקרח לאדי מים
2. מעבדות חקר דיגיטליות - שינויים בחומר א. תכונות הגזים
  ב. השפעת הטמפרטורה של הנפח של מוצקים, של נוזלים ושל גזים
  ג. השפעת הטמפרטורה של קצב הפעפוע בגזים ובנוזלים
  ד. פעפוע (דיפוזיה) בתמיסה
  ה. תהליך ההמסה
  ו. שינוי פיזיקלי או תהליך כימי?
  ז. חוק שימור המסה בתהליכים כימיים
3. מבנה החומר: סוגי חלקיקים א. הטבלה המחזורית של היסודות
  ב. בונים דגמים של אטומים
  ג. מאטומים למולקולות
  ד. בונים אטומים ויונים
  ה. בניית אטומים ויונים - מתקדמים
  ו. הקשר הכימי
4. הקשר בין תכונות החומר לבין השימושים בו א. בודקים תכונות של חומרים
  ב. מתכננים דוד חדש
5. המחיר הסביבתי של שימוש בחומרים התחממות כדור הארץ
6.פתרונות אפשריים בגישת הקיימות להקטנת הנזק הסביבתי הפרדת פסולת ומיחזור
ג. בחנות את עצמכם בנושאים הבאים:  
1. מסה ונפח של גופים א. מסה
  ב. נפח
2. מודל החלקיקים של החומר בשלושת מצבי הצבירה א. מבנה החומר
  ב. המודל החלקיקי של החומר במצב צבירה מוצק
  ג. המודל החלקיקי של החומר במצב צבירה נוזל
  ד. המודל החלקיקי של החומר במצב צבירה גז
3. שינויים בחומר - שינויים פיזיקליים א. חום, טמפרטורה ומצבי הצבירה
  ב. מעברים בין מצבי צבירה
  ג. שינוי טמפרטורה ומעבר מצבי צבירה
4. מבנה החומר - סוגי חלקיקים א. אטומים יסודות והטבלה המחזורית
  ב. מבנה האטום
  ג. טבלת היסודות
  ד. מאטומים לחומרים
  ה. מיסודות לתרכובות
  ו. תמיסות ותערובות
5. תהליכים כימיים וחוק שימור המסה תהליכים כימיים וחוק שימור המסה