הקטלוג שלנו | סוציולוגיה | סוציולוגיה במעגלי החברה - חיברות

תוקף: שנה מיום הקניה

סוציולוגיה במעגלי החברה - חיברות
 • {"id":11,"name":"\u05e1\u05d5\u05e6\u05d9\u05d5\u05dc\u05d5\u05d2\u05d9\u05d4","name_eng":" sociology","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05e1\u05d5\u05e6\u05d9\u05d5\u05dc\u05d5\u05d2\u05d9\u05d4","slug":"sociology","link":null,"parent_id":0,"image":"sociology.png","icon":"fa-users","position":17,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"-0001-11-30 00:00:00","updated_at":"2021-09-01 10:09:32","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":111,"category_id":11}} סוציולוגיה
 • סוג: ספר לתלמיד
 • מאת: ניסן נוה, רונית אלעד ואורית רן
 • מחיר קטלוגי: 34.60 ש"ח
 • מחיר מבצע: 11.42 ש"ח
 • אישור משרד החינוך: 4124
 • שים לב: זהו ספר במהדורה דיגטלית, לאחר הקניה הוא יופיע תחת הספריה שלך באתר
הוספה לסל הקניות
תוקף: שנה מיום הקניה

הסדרה פותחה על פי תוכנית הלימודים החדשה ומיועדת להגיש לתלמידי החטיבה העליונה חומרי לימוד ברמה אקדמית נאותה המותאמים למטרות ולמבנה התוכנית.
הספרים החדשים מציגים את הרעיונות המרכזיים, מושגי היסוד והתאוריות העיקריות בסוציולוגיה, לצד מקורות עיוניים, מאמרים ופרקים מספרות סוציולוגית.
הספרים כתובים בשפה ברורה לתלמידים, עשירים בדוגמאות, בהמחשות ובמשימות לימודיות.

הרעיונות המרכזיים בספר:
- מהי משפחה?
- קיימות הגדרות סוציולוגיות שונות למשפחה.
- המשפחה כמוסד חברתי אוניברסלי. 
- כיצד תראה חברה ללא משפחה, אילו בעיות ייפתרו ואילו בעיות יתעוררו?

 • במה דומות משפחות בחברות שונות ובמה הן נבדלות זו מזו? 
  - לימוד על המשפחה באמצעות קריטריונים מקובלים למיון. 
  - השוואה בין משפחות: הדמיון ביניהן, ההבדלים, והמאפיינים הייחודיים של משפחות בחברה הנתונה. - דגם טיפוסי של "משפחה ישראלית", מה מאפיין אותה?
 • מהם הגורמים להיווצרות דפוסי משפחה שונים? 
  - חשיבותה של המודרניזציה והשפעתה על עולמנו, לרבות השפעתה על המשפחה. 
  - הבחנה בין משפחה מסורתית למודרנית.
  - הגורמים המרכזיים המשפיעים על המשפחה: גורמים סביבתיים-חיצוניים, כגון: אקולוגיה וטכנולוגיה, תהליכים חברתיים, כגון: הגירה, עיור, מודרניזציה ותיעוש, השקפות עולם, כגון: שוויוניות, חירות, קולקטיביזם, שמרנות וחילון.
 • מה מייחד את המשפחה הפוסט-מודרנית? 
  - החברה הפוסט מודרנית מאופיינת באידיאולוגיה המכירה בזכויות הפרט לבחירה חופשית של בני הזוג, פירוק הנשואים והקמת משפחות מורכבות.
  - סוגיות מרכזיות האופייניות לדיון במשפחה הפוסט-מודרנית.
 • הבעיות והדילמות הקשורות למשפחה בת ימינו 
  - הגדרות סוציולוגיות שונות למושג בעיה חברתית חלקן מבוססות על הגדרה סובייקטיבית וחלקן מבוססות על הגדרה אובייקטיבית.
  - סוציולוגים מזהים חמש בעיות חברתיות עיקריות הקשורות במוסד המשפחה: 1. חלוקת התפקידים בתוך המשפחה 2. הגדרת הגבולות של מילוי הפונקציות בין המשפחה לבין מוסדות חברתיים אחרים 3. דילמות הנוצרות בעקבות התפתחות טכנולוגית-רפואית. 4. הגדרה חוקית של משפחה 5. פירוק המשפחה והרכב המשפחה.
 • שיטות לחקר המשפחה
  - הכרת שיטות מחקר המשמשות סוציולוגים בבואם לחקור סוגיות הקשורות במשפחה כמוסד, או במשפחה כקבוצה ראשונית.

המדריך למורה כולל את הספר לתלמיד

מוצרים מובילים בקטגוריית סוציולוגיה


מוצרים מובילים לכיתות יא