• מקצוע: כימיה
    • מאת: ד"ר דבורה יעקובי
    • שכבת גיל: ט ,י
    • אישור משרד החינוך: 2374
\