הקטלוג שלנו | מדעים | ועוד חשיבה יוצרת


ועוד חשיבה יוצרת
  • {"id":1,"name":"\u05de\u05d3\u05e2\u05d9\u05dd","name_eng":"science","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05de\u05d3\u05e2\u05d9\u05dd","slug":"science","link":null,"parent_id":0,"image":"flask.png","icon":"fa-pagelines","position":4,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"-0001-11-30 00:00:00","updated_at":"2021-09-01 10:03:38","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":447,"category_id":1}} מדעים
  • סוג: מדריך למורה
  • מאת: ד"ר מיקי דביר וטלי ברגלס-שפירא
  • מספר עמודים: 132

עוד חשיבה יוצרת-משימות לפיתוח ולתרגול חשיבה מסדר גבוה בהלימה למסמך הסטנדרטים לכיתות ג-ד-ה.

הספר "ועוד חשיבה יוצרת" נותן לתלמיד ולמורה מענה למגמה המסתמנת במערכת החינוך במסגרת מדיניות "האופק הפדגוגי" - פיתוח ושילוב מיומנויות חשיבה גבוהות בתהליכי הוראה-למידה.

הספר נכתב על פי מפרט המיצ"ב תשס"ח וכולל שאלות בכל נושאי התוכן על פי המפרט, בשילוב מיומנויות מסדר גבוה: טיפול במידע, חקר (חשיבה מדעית), תיכון (חשיבה טכנולוגית), חשיבה טיעונית וחשיבה יצירתית.

השאלות מעוררות סקרנות ועניין, ידידותיות ומותאמות לרמת התלמידים.

לכל שאלה מצורף במדריך למורה:

ציון הדרך מתוך מסמך הסטנדרטים.

פרטי התוכן הרלוונטיים מתוך תכנית הלימודים (בפונט אחר).

רשימת המיומנויות (האסטרטגיות) המיושמות בשאלה.

תשובה מלאה בליווי ציון מיומנות החשיבה הנדרשת מן התלמיד, בכל אחד מסעיפי השאלה.

שילוב הספר בתהליכי ההוראה-למידה יאפשר למורה להשתמש במשימות גם בתהליכי הבניה וגם בתהליכי הערכה.

הספר יחזק את הידע המושגי של התלמידים ואת יכולתם ליישם מיומנויות חשיבה באופן מושכל ויקדם אותם לקראת שיפור הישגיהם הלימודיים.

מוצרים מובילים בקטגוריית מדעים