הקטלוג שלנו | מדעים | במשעולי המדע והטכנולוגיה לכיתה ח - מותאם להוראה בחמ"ד ובחרדי

תוקף: 01-11-2030

במשעולי המדע והטכנולוגיה לכיתה ח - מותאם להוראה בחמ"ד ובחרדי
  • {"id":1,"name":"\u05de\u05d3\u05e2\u05d9\u05dd","name_eng":"science","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05de\u05d3\u05e2\u05d9\u05dd","slug":"science","link":null,"parent_id":0,"image":"flask.png","icon":"fa-pagelines","position":4,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"-0001-11-30 00:00:00","updated_at":"2021-09-01 10:03:38","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":182,"category_id":1}} מדעים
  • סוג: ספר לתלמיד
  • מאת: עדי מרקוזה-הס ודפנה פומרנץ
  • אישור משרד החינוך: 3242

במשעולי המדע והטכנולוגיה ספר לימוד לכיתה ח’- זוהי מהדורה מותאמת להוראה בחמ"ד ובחרדי (חינוך מוכר שאינו רשמי) ע"פ תכנית הלימודים החדשה (תשע"א).
במשעולי המדע והטכנולוגיה לכיתה ח’ הוא הספר השני בסדרה בת שלושה ספרים חדשים להוראת מדע וטכנולגיה בחטיבת הביניים. הסדרה פותחה בהלימה לתכנית הלימודים ולהדגשים החדשים שלה, וכוללת בספר אחד את כל נושאי הלימוד לכל שנת גיל.
יתרונות הסדרה:
* התכנים והמיומנויות מאורגנים באופן ספיראלי לאורך שלוש שנות הלימוד בחטיבת הביניים, בדגש על שילוב 
מיומנויות בתכנים. 
* פיתוח מיומנויות למידה ומיומנויות חשיבה, בדגש על פיתוח מיומנויות המאה ה-21, בהלימה למסמכי משרד 
החינוך.
* דגש על שונות לומדים באמצעות ריבוי משימות ברמות שונות ובהתאמה לסגנונות למידה שונים.
* דגש על שילוב פעילויות מתוקשבות בלמידת התכנים והמיומנויות.
* דגש על פיתוח מיומנויות המידענות, הלמידה, החקר והתיכון ברמה האסטרטגית והמטה-אסטרטגית.
* שילוב נקודות ציון משמעותיות בהתפתחות המדע והטכנולוגיה.

מוצרים מובילים בקטגוריית מדעים


מוצרים מובילים לכיתות ח