הקטלוג שלנו | ספרי עיון | כלים שלובים


כלים שלובים
  • {"id":50,"name":"\u05e1\u05e4\u05e8\u05d9 \u05e2\u05d9\u05d5\u05df","name_eng":"nonfiction","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05e1\u05e4\u05e8\u05d9 \u05e2\u05d9\u05d5\u05df","slug":"nonfiction","link":null,"parent_id":0,"image":"Page-11.png","icon":"fa-star","position":32,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"2015-08-04 17:46:07","updated_at":"2021-09-01 10:14:34","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":797,"category_id":50}} ספרי עיון
  • סוג: ספר
  • מאת: פרופסור אהוד לוז
  • מספר עמודים: 462
  • מחיר קטלוגי: 86.00 ש"ח
כמות
הוספה לסל הקניות

הנושאים הנידונים בספר זה מצביעים כולם על מגמה משותפת. כולם מבקשים לתרום להנחת היסודות לתפיסה יהודית חינוכית חדשה. נושאים חינוכיים מובהקים, כגון פרשנות, הנחלה וחידוש, חינוך האופי ומשבר הזיקה למסורת בעת החדשה, נידונים מחדש מפרספקטיבות הגותיות וחינוכיות שונות. המאמרים ההגותיים העוסקים במשנותיהם של הוגים ידועים, כגון הרב קוק, בובר, רוזנצוויג, ראבידוביץ, ברדיצ'בסקי ושטראוס – דנים כולם בסוגיות חינוכיות שמעסיקות את המחנך היהודי המודרני. לצדם המסות החינוכיות רוויות בתובנות שנדלו מהשקפותיהם של הוגים יהודים מהעת החדשה.

דוגמה מובהקת לקשר האורגני השורר בין המרכיבים השונים של הספר היא ההטעמה החוזרת ונשנית של לוז, שחינוך אמיתי הוא חינוך האדם השלם, על כל ההיבטים של אישיותו ואופיו. אין החינוך, לדעת לוז, יכול להסתפק בהנחלת ידע, או אפילו רק בטיפוח היכולות והסגולות האינטלקטואליות של התלמיד. האמירה שחינוך האדם, במיטבו, הוא חינוך האופי הכולל של האדם, היא אוניברסאלית בטבעה. ואולם, לדעת לוז, הבעייתיות הספציפית בחינוך יהודי בימינו, קשורה במשבר ההתרחקות מן המסורת הטקסטואלית של העם היהודי. פתרונו של משבר

זה נעוץ ביצירת שפה ישראלית-יהודית חדשה, וזהו ייעודו של החינוך.

*****************

ביושרו האינטלקטואלי ובחתירתו להגות חינוכית יהודית חדשה, נוכח האתגרים של המודרנה והפוסט-מודרנה,
שילב אהוד לוז בכל שנות פעילותו שלוש מגמות ללא הפרד: מחקר קפדני, הגות מקורית ומעל הכול התכוונות חינוכית.
אנו בטוחים שספר זה יהפוך לספר חובה לעוסקים בפילוסופיה של החינוך היהודי ובתחומים הנלווים לה.

פרופ' יונתן כהן

האוניברסיטה העברית בירושלים

*****************

אהוד לוז, פרופסור אמריטוס למחשבת ישראל באוניברסיטת חיפה, הוא חוקר ומחנך. ספרו הראשון, "מקבילים נפגשים", שעוסק ביחסים בין המחנה הדתי למחנה החילוני בתנועה הציונית בראשית ימיה, זכה בפרס החברה ההיסטורית הישראלית, ואילו ספרו השני, "מאבק בנחל יבוק", שדן בהתמודדות התנועה הציונית עם שאלות של מוסר, כוח וזהות, זכה בפרס יצחק שדה. פרופ' לוז לימד כ 30- שנה באוניברסיטת חיפה ובאורנים, המכללה האקדמית לחינוך ולהוראה. בשנים האחרונות עסק בפיתוח ובהוראה של לימודי היהדות ולימודים כלליים

במדרשה למנהיגות ("המכינה") בעין-פרת.

מוצרים מובילים בקטגוריית ספרי עיון