הקטלוג שלנו | מיקודים | כימיה | מיקוד 2021 - בכימיה


מיקוד 2021 - בכימיה
 • {"id":44,"name":"\u05db\u05d9\u05de\u05d9\u05d4","name_eng":"chemistry","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05db\u05d9\u05de\u05d9\u05d4","slug":"chemistry","link":null,"parent_id":0,"image":"periodic-table.png","icon":"fa-flask","position":25,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"2015-08-04 16:22:51","updated_at":"2021-09-01 10:12:04","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":1206,"category_id":44}} כימיה {"id":67,"name":"\u05de\u05d9\u05e7\u05d5\u05d3-\u05db\u05d9\u05de\u05d9\u05d4","name_eng":"mikud_2016_cimia","name_full":"\u05de\u05d9\u05e7\u05d5\u05d3-\u05db\u05d9\u05de\u05d9\u05d4","slug":"mikud-2016-cimia","link":null,"parent_id":51,"image":null,"icon":"fa-flask","position":49,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"2016-02-03 10:20:21","updated_at":"2016-02-04 09:14:35","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":1206,"category_id":67},"parent":{"id":51,"name":"\u05de\u05d9\u05e7\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd","name_eng":"mikudim","name_full":"\u05de\u05d9\u05e7\u05d5\u05d3\u05d9\u05dd","slug":"mikudim","link":null,"parent_id":0,"image":"bullseye1.png","icon":"fa-bullseye","position":1,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"2015-08-23 15:14:52","updated_at":"2021-09-01 10:01:35","deleted_at":null}} מיקוד-כימיה
 • סוג: ספר
 • מאת: עדי פאבלוקס
 • מספר עמודים: 487
 • מספר שאלון: 037381

הנושאים שירדו מספר המיקוד בכימיה 2021

ספר הכנה לבגרות בכימיה מותאם לתוכנית ה- 70% מתוך 5 יח"ל בכימיה, מספר שאלון 037381 .

הספר מיועד לתלמידים הלומדים כימיה בהיקף של 5 יח"ל, בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי.

הספר מותאם לתוכנית ההיבחנות שפרסם משרד החינוך .

הספר כולל התייחסות לשאלות מסוג עמ"ר (ערכים, מעורבות ורלוונטיות), כפי שנדרש במסמך של המזכירות הפדגוגית.

החומר בספר המיקוד מתאים גם לבחינה המתוקשבת

הנושאים בספר:

 • מבנה וקישור, חישובים כמותיים
 • חמצון-חיזור, חומצות ובסיסים
 • הכימיה של המזון, חומצות שומן
 • אנרגיה וקצב תגובות
 • ניתוח קטע מדעי

 

הספר כולל:

 • תקציר תאורטי ודוגמאות לכל אחד מהנושאים
 • תרגילים רבים בצירוף תשובות לכל אחד מהנושאים
 • טיפים להצלחה בבגרות
 • 11 בחינות במתכונת בחינת הבגרות, המלוות בתשובות מפורטות

 

על המחברת

עדי פאבלוקס, מורה ותיקה בתיכון, מגישה לבגרות בכימיה בהיקף של 5 יח"ל.

כתבה עם שותפה את הספר "פרקים נבחרים בכימיה".

כתבה את הספר " כימיה לבגרות - נושאי חובה לכיתה י"ב", בהוצאת רכס.

שימשה כמדריכה ארצית ואיזורית בכימיה.

מוצרים מובילים בקטגוריית כימיה


מוצרים מובילים לכיתות י