הקטלוג שלנו | לשון | איזה קטע מחודש


איזה קטע מחודש
  • {"id":40,"name":"\u05dc\u05e9\u05d5\u05df","name_eng":"lason","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05dc\u05e9\u05d5\u05df","slug":"lason","link":null,"parent_id":0,"image":"pencil.png","icon":" fa-edit","position":3,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"2015-08-04 16:06:40","updated_at":"2021-09-01 10:02:28","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":928,"category_id":40}} לשון {"id":85,"name":"\u05de\u05d9\u05e6\"\u05d1","name_eng":"meizav","name_full":"\u05de\u05d9\u05e6\"\u05d1","slug":"meizav","link":null,"parent_id":0,"image":"stats.png","icon":"fa-line-chart ","position":2,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"2018-01-25 12:02:00","updated_at":"2021-09-01 10:02:15","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":928,"category_id":85}} מיצ"ב
  • סוג: ספר לתלמיד
  • מאת: רבקה מוצפי ומיכל שחר
  • מספר עמודים: 228
  • מחיר קטלוגי: 72.00 ש"ח
  • מחיר מבצע: 64.80 ש"ח
כמות
הוספה לסל הקניות

הספר "איזה קטע " נועד לסייע לתלמידים בהבנת הטקסט ובשיפור הידע הלשוני והכתיבה העניינית. הספר מזמן תרגול וחזרה נרחבים בתחומים אלה במטרה לשפר את הישגי התלמידים לקראת מבחני ההערכה – המיצ"ב.

 

הספר כולל קובצי מבחנים בחינוך לשוני.

בכל קובץ ארבעה מבחנים ובהם טקסטים מסוגים שונים: טיעון, מידע ושימושי. לכל מבחן נלוות משימות כתיבה - סיכום, מכתב, כתבה, חיבור קצר.

 

הספר מותאם לתכנית הלימודים החדשה ומעודכן בהתאמה למפרט המבחנים.

 

לספר קיים תשובון מוער בנפרד. 

תשובון "איזה קטע" מציע תשובות לכל השאלות והמשימות המופיעות בספר "איזה קטע".

סדר הופעתן של התשובות זהה לסדר הופעתן של השאלות והמשימות בספר.

 

 

עוד מפרי עטן של המחברות:

 

ספרים לחטיבת הביניים:

מה הקשר מה הפשר - א, ב, ג

יגעת מצאת

מה קורה/א פה - א, ב

פיז(ה)תרון

מה קרא - א, ב, ג

בדרך הקל"ה - א, ב, ג

 

וגם ספרים המיועדים לתלמידי החטיבה העליונה.

מוצרים מובילים בקטגוריית לשון


מוצרים מובילים לכיתות ח