• מקצוע: תרבות ישראל ומורשתו
  • מאת: מדרשת אורנים/המכון למורשת בן גוריון
  • שכבת גיל: ו
  • מספר עמודים: 153
  • מקצוע: תרבות ישראל ומורשתו
  • מאת: מדרשת אורנים/המכון למורשת בן גוריון
  • שכבת גיל: ה
  • מקצוע: תרבות ישראל ומורשתו
  • מאת: בינה גלר-טליתמן ורחל נחמקין
  • שכבת גיל: ו ,ז
\