מדע בעידן טכנולוגי שלישי-פעילויות

שער/פרק בספר

עמוד

 קישורים

שער ראשון - שער מגוון, פרק ראשון: אנו חיים בעולם מגוון

9

בואו לגלות מה יש בבית הגידול וכיצד בעלי חיים שונים מתאימים לבתי גידול שונים.

שער מגוון, פרק חמישי: מי הם היצורים החיים

40

הפניה בנושא נשימה של צמחים ופוטוסינתזה

שער מגוון, פרק חמישי: מי הם היצורים החיים

49

בואו תראו איך תשומת לב לפרטים הביאה להמצאת  תרופה שהצילה מיליוני בני אדם.

קִראו על המצאת הפניצילין ועל אלכסנדר פלמינג.

 

שער מגוון, פרק חמישי: מי הם היצורים החיים

53

הפניה לפעילות בנושא  "חשיבות מגון המינים"

 

 

שער מגוון, פרק שישי: מגון הדומם בעולמנו

77

כדי לזהות את הסוגים השונים של הסלעים, נסו לגרור את הסלעים למקומות הנכונים לפי המאפיינים שלהם (צבעם, תגובתם לחומצה, גודל הגרגרים, רמת הקושי שלהם).

בהמשך נסו לענות על התשובה הנכונה על אדמת הלס.

שער שני: מחזוריות, פרק שני: מחזורים בחייהם של יצורים חיים

109

איך מגיעים אפרוחים לעולם? ואיך הקרפדות?

היכנסו לראות את ההבדלים במחזורי הרבייה של עופות, חרקים, זוחלים, דו-חיים ויונקים.

לחצו בכל פעם על בעל החיים אחד בצד ימין, ואחר כך על שלבים של מחזור הרבייה בכפתורים למטה.

שער מחזוריות, פרק שלישי: מחזור חיי הצמח

133

אתם מוזמנים לראות איך נוצרת הפריה בפרח דרך הרוח, ואיך מתוך שחלות הפרח מתפתחים הפירות והזרעים.

לחצו על הכפתורים למטה לפי הסדר כדי לראות את שלבי התהליך.

שער מחזוריות, פרק שלישי: מחזור חיי הצמח

135

הפניה להרחבת ידע בנושא "ההאבקה וההפריה בצמחים"

שער שלישי: יחסי גומלין פרק שני: משאבי טבע מספקים חום, אור וכוח מניע

165

הפניה להרחבת ידע בנושא "הנפט ותהליך הזיקוק"

 

שער יחסי גומלין פרק שני: משאבי טבע מספקים חום, אור וכוח מניע

167

הפניה לפעילות בנושא "חומרי דלק"

שער יחסי גומלין
פרק שלישי: ניצול משאבי טבע – כמענה לצרכי האדם

170

הפניה להרחבת ידע בנושא ייצור מלט

הקדמה שיש לצרף באתר לפני המעבר להפניה:

"החול הוא חומר שהאדם לוקח מהסביבה, ומשתמש בו כדי לייצר את חומרי הבניין שלו. בספר דיברנו על החול כחומר גלם לייצור בטון. באתר של חברת נשר תראו איך החול משמש לייצור מלט, שהוא אחד המרכיבים החשובים של הבטון."

שער יחסי גומלין
פרק רביעי: האדם משתמש בצמחים

191

הפניות בנושא שימוש של צמחים ברפואה:
תכונות המרפא של צמח האלוורה.
מידע על צמחי מרפא

 

 

שער 4: מערכות פרק שלישי:

מערכות מקשרות בין בני אדם

254

הפניה  להרחבת ידע בנושא "המצאת הטלפון"

 

 

\