הקטלוג שלנו | סוציולוגיה | סוציולוגיה במעגלי החברה - קבוצה


סוציולוגיה במעגלי החברה - קבוצה
 • {"id":11,"name":"\u05e1\u05d5\u05e6\u05d9\u05d5\u05dc\u05d5\u05d2\u05d9\u05d4","name_eng":" sociology","name_full":"\u05e7\u05d8\u05dc\u05d5\u05d2 \u05e1\u05d5\u05e6\u05d9\u05d5\u05dc\u05d5\u05d2\u05d9\u05d4","slug":"sociology","link":null,"parent_id":0,"image":"sociology.png","icon":"fa-users","position":17,"archive":0,"show_catalog":1,"created_at":"-0001-11-30 00:00:00","updated_at":"2021-09-01 10:09:32","deleted_at":null,"pivot":{"product_id":108,"category_id":11}} סוציולוגיה
 • סוג: ספר לתלמיד
 • מאת: ניסן נוה, רונית אלעד ואורית רן
 • מחיר קטלוגי: 34.60 ש"ח
 • אישור משרד החינוך: 4112
כמות
הוספה לסל הקניות

הסדרה פותחה על פי תוכנית הלימודים החדשה ומיועדת להגיש לתלמידי החטיבה העליונה חומרי לימוד ברמה אקדמית נאותה המותאמים למטרות ולמבנה התוכנית.
הספרים החדשים מציגים את הרעיונות המרכזיים, מושגי היסוד והתאוריות העיקריות בסוציולוגיה, לצד מקורות עיוניים, מאמרים ופרקים מספרות סוציולוגית.
הספרים כתובים בשפה ברורה לתלמידים, עשירים בדוגמאות, בהמחשות ובמשימות לימודיות.

הרעיונות המרכזיים בספר:

 • מדוע אנשים מתגבשים לקבוצה? 
  הפרק דן בשתי שאלות מרכזיות:
  1. האם האדם יכול לחיות ללא קבוצה? 
  2. מהן הסיבות להתגבשות בני אדם לקבוצה?
 • מהי קבוצה? 
  – מהי קבוצה ומה מייחד אותה בהשוואה למסגרות חברתיות אחרות שבהן משתתף הפרט. 
  – גישות תאורטיות המסייעות בחקר קבוצות.
 • השוואה בין קבוצות 
  - קבוצות נבדלות זו מזו בקריטריונים אחדים: גודל הקבוצה, תנאי הקבלה לקבוצה, מטרות הקבוצה ואופי היחסים בה, מבנה התקשורת בקבוצה, תהליך קבלת החלטות בקבוצה, מידת הפורמליות בקבוצה, אופי ההשתייכות לקבוצה, מנגנוני הפיקוח החברתי בקבוצה והלכידות החברתית בקבוצה.
 • קבוצות השתייכות וקבוצות התייחסות 
  - הקבוצה היא חלק ממערכת חברתית כללית. לכל פרט קבוצות השתייכות וקבוצות התייחסות מגוונות, המשפיעות על התנהגותו.
 • השפעת הקבוצה על התנהגות חבריה 
  - החברות בקבוצה משפיעה באופן מודע או לא מודע על חשיבותו של הפרטעל תפיסת עולמו ועל התנהגותו. 
  - לחץ קבוצתי, רמת הקונפורמיות, רמת הלכידות החברתית בקבוצה, מנגנוני הפיקוח הקבוצתיים, כל אלה משפיעים על הפרט ועל התנהגותו. 
  - הסטייה של חבר מנורמות הקבוצה יכולה לתרום להגברת הלכידות החברתית, לחזק את הערכים והנורמות הקבוצתיות, או לגרום להתפרקות הקבוצה.
 • תהליכי קבלת החלטות ומנהיגות בקבוצה 
  - קיימים סוגים שונים של מנהיגות המשפיעים על תפקוד הקבוצה ועל תקשורת והיחסים בה. 
  - בכל קבוצה מתרחשים תהליכים של קבלת החלטות. נכיר שלבים בתהליכי קבלת ההחלטות, תופעות של חשיבה קבוצתית, מקורן והשלכותיהן.
 • זיקתה של הקבוצה לחברה הרחבה 
  - המשפחה היא הקבוצה הראשונית המקשרת בין הפרט לחברה הכללית.
  - הקהילה מורכבת מקבוצות רבות ומגוונות המקיימות יחסי גומלין ביניהן.
  - החברה המודרנית מאופיינית בריבוי ארגונים.
 • סוגי היחסים הנוצרים בעת מפגש בין קבוצות 
  - בין קבוצות יכולים להתפתח סוגים שונים של יחסים: שיתוף פעולה, איבה ותחרות.
 • כיצד חוקרים קבוצות? 
  - שיטות המחקר הרווחות בחקר קבוצות: שיטת הניסוי, שיטת סוציומטרייה, שיטת התצפית לסוגיה וכו’.

  המדריך למורה כולל את הספר לתלמיד

מוצרים מובילים בקטגוריית סוציולוגיה


מוצרים מובילים לכיתות יא