הקטלוג שלנו היסטוריה מקימים מדינה

  • מקצוע: היסטוריה
  • מאת: ד"ר נ' ברזל
  • שכבת גיל: יא ,יב

"מקימים מדינה" הוא ספר לימוד אחר בתולדות הציונות. הפרקים בספר בוחנים את התפתחותם של רעיונות התשתית בדרך למדינה, על רקע האירועים הפוליטיים הבינלאומיים והכוחות החברתיים שהניעו אותם.
זהו ספר לימוד ממוקד, וזאת בשל הצורך ללמד את התקופה תוך כדי ניתוח הבעייתיות במפגשים שבין הרעיונות למציאות, בשינויים שחלים בתפיסת המציאות ובהתייחסויות החברתיות והפוליטיות.
"מקימים מדינה" הוא ספר לימוד המבוסס על שיטת הוראה ממוקדת המהווה השלמה או תחליף להוראת שטח או להוראה מקיפה. אין הוא מתיימר להקיף את כל אירועי התקופה, והבחירה בנושאים נעשתה מתוך כוונה לאפשר דיון מעמיק בכיתה במספר סוגיות היסטוריות מרכזיות.
הפרקים השונים בספר נכתבו ע"י כותבים אקדמאיים, מומחים בתחומם, וזאת על מנת להביא בפני התלמיד את חידושי המחקר ההיסטורי ולהציג מגוון של עמדות פרשניות. הדיון במחלוקות ההיסטוריות נעשה אם כן, באמצעות גישות מחקריות עדכניות.
העיבוד הדידקטי בספר "מקימים מדינה" וקטעי ההרחבה המצורפים לפרקים מאפשרים את יצירת הרצף הסיפורי-היסטורי של הפרק, כמו גם את הפניית תשומת לבו של הלומד לעניינים הדורשים חשיבה נוספת והתייחסות פעילה.
כל אחד מפרקי הספר מהווה יחידת עיון ודיון בפני עצמה. המורה יכול לבחור בדרגת ההעמקה ע"פ לוח הזמנים שלו ובהתאם לנושאים שנראים לו מרכזיים. עם זאת, יש במבנה הספר על מכלול הפרקים וסדר העניינים המובאים בו משום ראייה כוללת של הסוגיות ההיסטוריות על פני רצף כרונולוגי.

גרסא
מחיר רגיל
מחיר באתר
מחיר רגיל
מחיר באתר
מחיר רגיל
מחיר באתר
מחיר רגיל
מחיר באתר
ספר לתלמיד
74.30
66.90

אנא סמנו בטבלה מה ברצונכם להזמין ולחצו על הכפתור "הוסף לסל הקניות" או ל"רכישה מרוכזת" עבור הזמנת כמות גדולה.

\