הקטלוג שלנו היסטוריה סדרת מספרים היסטוריה

מהפכות ומודרניות בעולם האתמול
צמיחה ומשברים בעידן המודרני
  • מקצוע: היסטוריה ,סדרות
  • מאת: פרופ' אייל נווה וד"ר נעמי ורד
  • שכבת גיל: ח ,ט

סדרת "מספרים היסטוריה" מציגה גישה חינוכית והיסטורית, ולפיה היסטוריה היא קודם כול סיפור עבר מורכב,
רב קולות וממדים, סיפור אנושי שיש בו עניין, היבטים ופרשנויות מרובים.
בכל פרק מובא הסיפור ההיסטורי מנקודות מבט שונות.
ייחודו של הספר בכך שהוא מציג את הסיפור ההיסטורי כבסיס לתיאור ולניתוח הניסיון האנושי,
שאליו יכולים הלומדים להתחבר במגוון דרכים וצורות, על מנת להפכו למשמעותי עבורם.

ספר הלימוד "מהפכות ומודרניות בעולם האתמול" לכיתה ח נחלק לשני שערים,
בהתאם לתכנית הלימודים בהיסטוריה לחטיבת הביניים, וכולל את כל הפרקים הנדרשים, כולל פרקי הבחירה.
השער הראשון עוסק בנאורות, במהפכות ובהתהוות החברה המודרנית במאות ה 19-18- .
השער השני עוסק בדמותה של החברה המודרנית במאה ה 19- בעקבות המהפכות.
בכל הפרקים: סיפור פותח (יכול להיות גם שיר או כמה "סיפורים" קטנים ואף תמונה);
"שמש" המתארת את המתווה שבו יוסבר הנושא בפרק; סעיפי הפרק; שאלות ופעילויות מגוונות וסיכום.

ספר הלימוד "צמיחה ומשברים בעידן המודרני" לכיתה ט נחלק לארבעה שערים,
בהתאם לתכנית הלימודים בהיסטוריה לחטיבת הביניים, וכולל את כל הפרקים הנדרשים, כולל פרקי הבחירה.
השער הראשון דן בפניו המורכבות של האימפריאליזם ובהשפעתו על העמים במזרח הרחוק ובאפריקה,
ועל העם היהודי בצפון אפריקה.
השער השני עוסק ב מלחמת העולם הראשונה. אנו מציגים את הנסיבות שבהן התרחשה המלחמה, את המלחמה ואת תוצאותיה.
השער השלישי מתאר את ההתמודדות הדמוקרטיה במדינות אירופה ובארצות הברית וכן מתאר חלופות שונות לדמוקרטיה.
השער הרביעי מציג את צמיחתו של הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל בשנים 1940-1880 .

המדריך למורה של כל אחד מהספרים כולל את הספר לתלמיד ומורכב משני חלקים:
חלק אחד - המד"ל ברצף, בתחילת הספר, כולל מבואות והצעות כלליות לכל פרק.
חלק שני - הערות שוליים למורה לאורך הספר, הכוללות הצעות למיקוד הלמידה והפעלות ותשובות לשאלות.

גרסא
מחיר רגיל
מחיר באתר
מחיר רגיל
מחיר באתר
מחיר רגיל
מחיר באתר
מחיר רגיל
מחיר באתר
מהפכות ומודרניות בעולם האתמול
ספר לתלמיד
מדריך למורה
צמיחה ומשברים בעידן המודרני
ספר לתלמיד
46.90
46.90
מדריך למורה

אנא סמנו בטבלה מה ברצונכם להזמין ולחצו על הכפתור "הוסף לסל הקניות" או ל"רכישה מרוכזת" עבור הזמנת כמות גדולה.

\