• מקצוע: אזרחות
  • מאת: עורך: רוטנברג נפתלי, מכון ון ליר
  • שכבת גיל: ח ,ט
  • מספר עמודים: 394
  • אישור משרד החינוך: 3193
  • מקצוע: אזרחות
  • מאת: אבינועם גרנות ורותם מלאך
  • שכבת גיל: ז ,ח ,ט
  • מקצוע: אזרחות
  • מאת: אבינועם גרנות
  • שכבת גיל: ח ,ט
  • אישור משרד החינוך: 3068
\