הקטלוג שלנו תנ”ך סדרת ממצריים ועד ירושלים

מדוד ועד גלות יהודה וישראל
מיהושע לדוד
משה, יציאת מצרים
  • מקצוע: תנ”ך
  • מאת: מאיה שחר, לוי דרור ודביר חמוטל
  • שכבת גיל: ז ,ח ,ט

"ממצרים ועד ירושלים" היא סדרת ספרי לימוד חדשה, שנכתבה על פי תכנית
הלימודים החדשה לחטיבת הביניים )תשע"א(, ברוח הגישות החדשות להוראת
המקרא במשרד החינוך.
הסדרה עוקבת אחר התגבשות שבטי ישראל לעם, עלייתם ממצרים
והתנחלותם בארץ, ייסוד הממלכה וגיבושה ועד גלות ישראל ויהודה.
בסדרה מושם דגש על פיתוח דרכי חשיבה ומיומנויות למידה ועל לימוד
חווייתי ורלוונטי שנועדו לקרב את עולם התלמידים לעולם המקרא ולעורר
בקרבם סקרנות.
בכל אחד מהספרים שולבו פירושי מילים קשות, מילון מונחים, מדרשי חז"ל, פרשנויות
מסורתיות לצידן של פרשנויות ביקורתיות, ניבים וביטויים, קטעי מידע בנושאים שונים,
ממצאים ארכיאולוגיים, שירים, אמצעים אמנותיים ומפות. המטלות לתלמידים מגוונות ועשירות
ומתאימות לכיתות הטרוגניות

גרסא
מחיר רגיל
מחיר באתר
מחיר רגיל
מחיר באתר
מחיר רגיל
מחיר באתר
מחיר רגיל
מחיר באתר
מדוד ועד גלות יהודה וישראל
ספר לתלמיד
70.00
63.00
ספר לתלמיד שחור/לבן
50.00
40.00
מדריך למורה
50.00
45.00
מיהושע לדוד
ספר לתלמיד שחור/לבן
50.00
45.00
מדריך למורה
50.00
45.00
משה, יציאת מצרים
ספר לתלמיד
52.00
46.80
מדריך למורה
52.00
46.80

אנא סמנו בטבלה מה ברצונכם להזמין ולחצו על הכפתור "הוסף לסל הקניות" או ל"רכישה מרוכזת" עבור הזמנת כמות גדולה.

\