• מקצוע: תרבות ישראל ומורשתו
  • מאת: רבקה מוצפי וציון מוצפי
  • שכבת גיל: ז ,ח ,ט

קובץ הכולל כ-350 מושגים בתחומים: המורשת היהודית והמסורת שלה, תולדות עם ישראל, ציונות ודמוקרטיה.

"100 המושגים במורשת הציונות ובדמוקרטיה" שקבע משרד החינוך לבתי הספר העבריים סומנו והובלטו באופן מיוחד.

המושגים נועדו לאפשר תהליך פורה של למידה ודיון משמעותי בשיעורים המוקדשים לנושאים האלה. המושגים מוצגים לתלמיד בצורה מאתגרת, באמצעות כתבי חידה, שאלות רב ברירה, זיהוי יוצא הדופן, מציאת מכנה משותף וכיו"ב.

בספר מצוי מגדירון (לקסיקון מושגים) המביא הסבר קצר על כל אחד מן המושגים וכן תשובון לכל השאלות והחידות.

מאגר המושגים הוא אמצעי לשיפור הישגי התלמידים תוך עידוד והכוונה הן להערכה עצמית והן להערכה חיצונית.

\