• מקצוע: תרבות ישראל ומורשתו
  • מאת: אפרת אמית ליבוביץ וזמירה ברנע
  • שכבת גיל: י ,יא

חוברת הלימוד "דברים שבינו לבינה" נערכה לפי תוכנית הלימודים לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי, ואושרה על ידי הועדה לאישור ספרי לימוד במשרד החינוך.
נושא החוברת הוא זוגיות ומשפחה על פי מקורות התרבות היהודית, וביתר פירוט: מטרת ההתקשרות הזוגית, הצד הפורמלי של התקשרות זו – הפן המשפטי והפן הטקסי, תוצאות ההתקשרות – חובות וזכויות הצדדים המתקשרים, ואפשרות פירוק ההתקשרות – הגירושין.
עניינים אלה נלמדים מתוך מגוון מקורות מהמקרא, מספרות חז"ל ומספרות השאלות והתשובות.כל המקורות מלווים בתרגום, ביאור ובתוספות מידע שעניינן אישים, היסטוריה, מקורות מִתקשרים ומושגים.

\