הקטלוג שלנו פיזיקה קרינה וחומר חלק א

  • מקצוע: פיזיקה
  • מאת: משה גלבמן
  • שכבת גיל: יב

הספר "קרינה וחומר" כולל שני כרכים ובהם כל הפרקים הנדרשים בנושא קרינה וחומר על-פי תכנית הלימודים החדשה בפיזיקה (תשס"ג).
הספר מיועד לתלמידי החטיבה העליונה הניגשים לבחינת בגרות מורחבת ולנבחנים אקסטרניים.

הספר מציג מגוון רחב של ניסויים העושים שימוש בטכנולוגיות חדישות, גרפים ואיורים ריאליסטיים המשקפים תופעות, עקרונות ומושגים הקשורים לנושאי הלימוד.

הכרך הראשון כולל את הפרקים:
*תורת הגלים
* תורת האור

הכרך השני כולל את הפרקים:
*מבוא לתורת הקוונטים
* הפיזיקה של האטום
* הפיזיקה של הגרעין

בכל אחד מהפרקים ימצאו הלומדים רקע תאורטי הכולל, בין השאר, היבטים הקשורים להיסטוריה של הפיזיקה ותרגול רב. לכל השאלות והתרגילים מצורפים תשובות ופתרונות מלאים.

משה גלבמן, בעל תואר שני בפיזיקה, פרסם מאמרים מדעיים בעיתונות המקצועית העולמית. בעל ניסיון רב-שנים כמורה וכמנהל בית ספר. מכין תלמידים למבחן הבגרות בפיזיקה ברמה של 5 יח"ל. עבד שנים רבות בהכשרת מורים בפרויקט "מחר 98". מחבר ארבעה כרכים הכוללים ניסויים למעבדה במכניקה, בחשמל, באופטיקה ובפיזיקה מודרנית – "פיזיקה במעבדה".

\