הקטלוג שלנו פיזיקה חשמל ומגנטיות רב ייצוגית

  • מקצוע: פיזיקה
  • מאת: וולפגנג כריסטיאן, מאריו בלוני, אריה מהרשוק ודוד פונדק
  • שכבת גיל: יא ,יב

היכולת לעקוב אחר מושגים מופשטים, כגון: שדה חשמלי, אנרגיה חשמלית, פוטנציאל, דיפול חשמל, דיפול מגנטי מצריכה הבנה בגורמים היוצרים אותם.

הספר "חשמל ומגנטיות בגישה רב-ייצוגית" ומערכת ההדמיות המלווה אותו נותנים בידי המרצה והסטודנט כלי רב ערך היכול להבהיר את ההקשרים בין המושגים המופשטים המופיעים בלימודי החשמל והמגנטיות. בניית מודלים, כגון: טעינה ופריקה בקבל, תהליך יצירת שדה מגנטי או שינויים באנרגיה במעגלי זרם חילופין דורשת שליטה במושגי היסוד והבנת הקשרים היוצרים מערכת מורכבת.

הספר מאפשר לסטודנט ולתלמיד לחקור כל אחד ממושגי היסוד במגוון מצבים והקשרים. הספר המכיל יותר מ-290 הדמיות המחולקות ל-14 פרקים. 11 פרקים עוסקים בחשמל ובמגנטיות ושלושה פרקים עוסקים בתנודות מחזוריות, בתופעות גליות ובגלי קול. ההדמיות מאפשרות הדגמה של תופעות מרכזיות, ביצוע חקירה איכותית וכמותית והתמודדות עם שאלות ועם מצבים הדומים לאלה שבהם נפגש הסטודנט במעבדה.

\