הקטלוג שלנו פיזיקה אסטרונומיה בפעולה

  • מקצוע: פיזיקה
  • מאת: ד"ר דודו פונדק וצוות "פרחי מדע"
  • שכבת גיל: י ,יא ,יב

הספר עוסק בלמידה בסביבת חקר מתוקשרת ומאפשרת למורה המלמד אופטיקה לשלב את לימוד האסטרונומיה.
הספר מופיע בהמלצת ועדת מקצוע פיזיקה.

\