הקטלוג שלנו אזרחות ישראל בוחרת 2015

  • מקצוע: אזרחות
  • מאת: ניסן נוה ויגאל הראל
  • שכבת גיל: ט ,י

הבחירות במשטר דמוקרטי הן אירוע חשוב לאזרחים, שיכול לשמש כלי ללימוד אזרחות ולחינוך לדמוקרטיה.
הבחירות מעסיקות את הציבור כולו, וגם התלמידים חשופים להן ולמתרחש סביבן.
מערכת הבחירות מעניקה הזדמנות לעיסוק באזרחות מנקודת מבט שונה, הכוללת מעורבות אזרחית והתייחסות לאקטואליה, תוך הצבת התלמיד במצבים שמצריכים חשיבה והכרעה.
החוברת "ישראל בוחרת 2015" מזמנת למורה ולתלמיד מפגשים של למידה משמעותית, כפי שהרפורמה של משרד החינוך "ישראל עולה כיתה" מבקשת לקיים בבתי הספר.
העיסוק בתהליכים (בשונה מעיסוק במצבים חד פעמיים) בהיבטים שונים מאפשר חשיפה לנושא הבחירות על נדבכיו השונים, מזמן בחינה של ערכים ועמדות כלליים ואישיים, ומוביל את התלמיד לעשייה מחוץ לכיתה ובמוקדי הזירות המרכזיות של תהליך הבחירות. 
כל זאת בתקווה לחזק את החברה, להגביר את המעורבות החברתית של התלמידים, וכן לעודד יציאה מהאדישות, שמפניה חוששים כל כך מובילי דעת קהל רבים בחברה.
בחוברת תמצאו מגוון של פעילויות, המביאות את מערכת הבחירות ואת התהליך הפוליטי אל חדר הכיתה. בחירת הפעילויות נעשתה מתוך מחשבה על גיוון ועל חוויה בלמידה.

מה בחוברת?

*משחק (פוליטי) מקדים - בוחן בחירות לפני הפרויקט
*עלון קיר בנושא הבחירות
*שאלון דעות על ציר אדישות-מעורבות בנוגע לבחירות לפני ואחרי
*ליווי מפלגה במערכת הבחירות
*מפלגת החלומות שלי
*סקר דעת קהל ברחוב
*ניתוח תשדירי תעמולה
*ראש הממשלה שהייתי רוצה
*ליל הבחירות

המחברים:
ניסן נוה – מוותיקי המורים במקצועות מדעי החברה ואזרחות. כיום גמלאי. בעבר היה מנהל בתי ספר תיכוניים, חבר בוועדת המקצוע להוראת מדעי החברה, מדריך ארצי ואזורי במשרד החינוך, חבר בוועדות התוכנית בסוציולוגיה ובמתודולוגיה ומרכז הוועדה למדע המדינה. עסק יותר מ-30 שנה בהכשרת מורים באוניברסיטה העברית, במכללת בית ברל, באוניברסיטה הפתוחה וברשת אורט. היה מרצה בחוג למדעי החברה ומדריך פדגוגי במכללת בית ברל, ומרכז ההוראה בתחום הכשרת מורים להוראת מד"ח באוניברסיטה הפתוחה. מחברם של ספרים ומאמרים רבים בתחומים חינוך, סוציולוגיה, אזרחות ומדע המדינה, ממחברי סדרת הספרים "סוציולוגיה: במעגלי חברה", הנלמדת בבתי הספר התיכוניים, וראש צוות פיתוח בתחומי החינוך האזרחי. מחבר הספר "אזרחות - האתגר", ומחבר הספרים "עניין אזרחי" ו"מיקוד אזרחות" עם יגאל הראל. עוסק בעיקר בהוראה של אזרחות ומדעי החברה, ריבוד וחינוך, סוציאליזציה פוליטית וחקר ההוראה.
יגאל הראל - מורה ורכז במקצועות מדעי החברה ואזרחות, חבר הנהלת בית ספר תיכון ורכז חינוך חברתי-ערכי. מרצה, מנחה ומדריך פדגוגי בבית הספר לחינוך, במסלול העל-יסודי בהכשרת מורים ובסדנאות ליווי של מורים בשנתם הראשונה (סטאז’) במכללת בית ברל. מחברם של ספרים וחומרי למידה כגון: "מיקוד אזרחות", "מיקוד סוציולוגיה" ו"עניין אזרחי". מנחה להורים ולמורים מטעם מכון אדלר. דוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון שבנגב בתחום הפסיכולוגיה של החינוך ובחקר הכשרת מורים.

\