• מקצוע: אזרחות
  • מאת: ד"ר דורית למברגר
  • שכבת גיל: י ,יא ,יב
  • אישור משרד החינוך: 4160

ספר לימוד אזרחות לתלמידי החטיבה העליונה בבית הספר הכללי והדתי לפי תוכנית הלימודים של משרד החינוך בהיקף של יחידה אחת או שתי יחידות לימוד לבגרות.
ספר הלימוד מציג את פניה השונים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

ייחודו של הספר:

  • * הספר סוקר את המאפיינים היהודיים והדמוקרטיים של מדינת ישראל
  • * הספר מעלה את השאלות השונות שעלו במדינת ישראל מאז הקמתה ועד ימינו ומצביע על פערים בין החזון לבין מימושו.
  • * המושגים הנדרשים בתוכנית הלימודים מודגשים הן ברצף הלימוד והן במפתח המושגים בסוף הספר.
  • * שיטת הלימוד בספר (השיטה הספירלית) מותאמת לדרישת תוכנית הלימודים.
  • * כל נושא מבוסס על הצגת דילמה (בכותרת, בפתיח, בקריקטורות ובשאלות לחשיבה).
  • * הספר עשיר במקורות מהעיתונות הכתובה, מהאינטרנט ומהספרות המקצועית.
  • * בספר הפעלות מסוגים שונים המעודדות השתתפות פעילה של התלמיד.

חשיבות הספר ביצירת מעורבות אזרחית והזדהות עם המדינה.
הספר מלווה במדריך למורה, שמרחיב את היריעה ואת הדיון, ובמקראה של מאמרים.
הספר נוסה בשלביו השונים ונבדק על ידי מורים במגזרים שונים.
כותבי הספר והמדריך למורה הם מורים ותיקים ומנוסים במערכת החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי. היועצים המדעיים והפדגוגיים הם חוקרים ומרצים בכירים באוניברסיטאות ובמערכת החינוך.
היעוץ הדידקטי לספר ניתן ע"י - ד"ר דניאל טרופר, עו"ד אדר כהן, שושי בקר, מיכל נקר
 

\