הקטלוג שלנו ספרי עיון כולנו יחד וכל אחד לחוד

  • מקצוע: ספרי עיון
  • מאת: רבקה מוצפי וציון מוצפי
  • שכבת גיל: א ,ב ,ג ,ד ,ה ,ו ,ז ,ח ,ט ,י ,יא ,יב

פגש אישי וקבוצתי עם שישה עקרונות מרכזיים המרכיבים את הצהרת תרבות השלום הבינאלאומית כגון: כבד כל אדם, מנע אלימות, התחלק עם אחרים, הקשב כדי להבין ועוד. 
בחוברות משימות המזמינות מפגש עם הרעיונות ומעודדות הפעלת שיפוט ערכי.
החוברות מלוות במשחקים, שעשועים והצעות להעשרה.
כמו-כן קיימת תוכנית העשרה באינטרנט הכוללת חידונים מאתגרים.
בנוסף לחוברות ולתוכנית האינטרנט מוצעים שני משחקים העוסקים בששת העקרונות בדרך מהנה ומשעשעת.

\