הקטלוג שלנו ספרי עיון ללמוד ללמד ללמוד

  • מקצוע: ספרי עיון
  • מאת: שטרן נפתלי
  • שכבת גיל:

בספר זה מוכנסת לראשונה בדפוס שיטתו הכוללת של ד"ר נפתלי שטרן, שהעמיד דורות רבים של מורים ללשון בגישתו, גישת הבלשנות הפדגוגית.
על פי גישה זו העיסוק בלשון נחשב לעיסוק במחקר: התלמיד הוא החוקר, והחומר למחקר הוא שפת-האם.

ללמוד ללמד ללמוד- ספר עזר למורה ללשון המעוניין ללמוד כיצד עליוללמד את תלמידיו ללמוד להכיר את לשון עצמם בעצמם, בכוח כישוריהם האינטלקטואלים, בדרך הגילוי המסקרן תוך הקניית הרגלי חשיבה שיטתיים.

\