English צור קשר תקנון האתר אודותינו

מקרא  <  חטיבת ביניים  <  קטלוג  <  דף הבית
  סדרה
 
עבדות חירות - ז
מותאם לת. הלימודים החדשה המעודכנת תשע"ב

מחבר: מירב קסלר-שושן
שכבת גיל: ז
הספר לכיתה ז’, הוא הראשון בסדרה "עבדות, חירות, עצמאות". הספר עוסק בהתהוותו של עם ישראל: ממשפחה משועבדת לעם חופשי העושה דרכו לארץ אבותיו.
הספר כולל פרקים נבחרים מהספרים שמות ובמדבר, פרק אחד מספר דברים ומזמור אחד מתהילים.
עבדות, חירות, עצמאות - היא סדרת ספרי לימוד חדשה, שנכתבה על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבת הביניים (תשע"ב), ברוח הגישות החדשות להוראת המקרא במשרד החינוך.
הסדרה מפגישה את הלומד עם הסיפורים הקשורים בהתהוות שבטי ישראל לעם, בכיבוש הארץ וההתנחלות בה ועד התגבשות המלוכה בישראל.
הלימוד בספרים בנוי בצורה חווייתית ושיטתית ומותאם לכיתות הטרוגניות. דגש מיוחד מושם על פיתוח דרכי חשיבה ועל מיומנויות למידה הקשורות לתחום הדעת מקרא.
בכל אחד מהספרים מובאים גם:
* מדרשי חז"ל
* קטעי פרשנות מסורתית לצד פרשנות מחקרית
* ניבים וביטויים
* פירושי מילים קשות
* מילון מונחים
* ממצאים ארכיאולוגיים
* מפות
* אמצעים ספרותיים
* שירים

תיאור מחיר מקט
ספר לתלמיד צבעוני 60.02 ש"ח 11274
ספר לתלמיד שחור/לבן 39.68 ש"ח 11274
מדריך למורה 60.02 ש"ח 11274


סדרהסדרה מאושר עפ"י תוכנית הלימודיםמאושר עפ"י תוכנית הלימודים השתלמותהשתלמות חדשחדש בקרובבקרוב בתהליך אישור מ.החינוךבתהליך אישור מ.החינוך מיקרא:דף הבית | כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ | תקנון האתר