English צור קשר תקנון האתר אודותינו

חינוך לשוני  <  יסודי  <  קטלוג  <  דף הבית
  סדרה
 
לשון ועוד ה-מחודש
מסע לשוני בסיפור ובתמונה

מספר אישור משרד החינוך: 2269
מחבר: ד"ר איה מרבך/ד"ר רחל עזוז
שכבת גיל: ה
יעוץ מדעי: פרופ’ רפאל ניר
לשון ועוד ה מחודש - מסע לשוני בסיפור ובתמונה
"... הילדים ישבו בכיתה וחיכו לתחילת השיעור. חלקם הסתכלו במכשיר הטלפון הסלולרי שלהם והתחילו לשלוח הודעות כתובות. איריס המורה טרם נכנסה לכיתה.
נועה ישבה במקומה, אפילו לא התלחשה עם דנה. היא התבוננה מסביב והרגישה כאילו הידקו טבעת על צווארה. לא כל כך הבינה מה רצו ממנה. היא רק קלטה שהאשימו אותה בגניבה של איזשהו דגל. עוד לא הספיקה לארגן את מחשבותיה ואיריס, המורה נכנסה. שקט מתוח השתרר בכיתה..."
התמודדותם של נועה וחבירה עם האשמה זו שזורה לאורך כל הספר.

לשון ועוד היא סדרת לימודים מתפחת המותאמת לתכנית הלימודים בחינוך לשוני עברית - שפה, ספרות ותרבות תשס"ג.
לשון ועוד מאירה את הידע הלשוני הקיים ומותאמת לגילם של הלומדים.
לשון ועוד מלמדת את ידיעת הלשון בשילוב קריאה, כתיבה, דיבור והאזנה.
לשון ועוד רואה בלשון אמצעי לתקשורת, להבעת רגשות ולהעברת המורשת התרבותית.

מטרות הסדרה:
לימוד לשון באמצעות טקסט סיפורי מתפתח תוך גדי משחק, פעילות חברתית ותרגול. הקניית יכולת אוריינית, מילולית וחזותיית, בלשון התקנית.
יצירת מודעות לקשר הרצוף בין העבר להווה בתולדות הלשון העברית תוך זיקה למקורות.

הספר משלב מקראה ותרגילים.

עידן חדש בארגון הלמידה: את סדרת הספרים מלווה מחברת יעודית: "המחברת שחושבת איתי"

ד"ר רחל עזוז - מפתחת תוכניות לימודים, מכשירה מורים, עורכת, מאיירת ומחברת ספרי לימוד.
ד"ר איה מרבך - עוסקת בחינוך לשוני, מכשירה מורים, עורכת ומחברת ספרי לימוד בלשון העברית

תיאור מחיר מקט
ספר לתלמיד 55.24 ש"ח 10100
מדריך למורה 55.24 ש"ח 10100


סדרהסדרה מאושר עפ"י תוכנית הלימודיםמאושר עפ"י תוכנית הלימודים השתלמותהשתלמות חדשחדש בקרובבקרוב בתהליך אישור מ.החינוךבתהליך אישור מ.החינוך מיקרא:דף הבית | כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ | תקנון האתר