English צור קשר תקנון האתר אודותינו

מקרא  <  יסודי  <  קטלוג  <  דף הבית
  חדש סדרה
 
תנ"ך רם- שמות
לשון התנ"ך בעברית בת ימינו פסוק מול פסוק

מחבר: אברהם אהוביה
שכבת גיל: א-ו
תנ"ך רם לבתי הספר הוא תרגום כל פרקי הלימוד בתנ"ך הכלולים בתכנית הלימודים לעברית בת ימינו. אין מדובר בעיבוד של סיפורי התנ"ך או בקיצורם, אלא בתרגום ממש, פסוק אחר פסוק, ופסוק מול תרגומו.

תנ"ך רם לבתי הספר עשוי לשמש לתלמידים מתווך בין העברית המודרנית לעברית המקראית, שעבור רבים מהם היא בבחינת "שפה זרה". תיווך זה עשוי להסיר את המחסום המוֹנע מתלמידים להבין, להכיר ולאהוב את ספר הספרים של עמנו, על עושר ביטוייו, על יְפי לשונו ועל מִגוון דימויָיו, ועשוי לסייע בקירוב לבבות התלמידים אל אחד הנכסים הרוחניים הגדולים של עמנו, אם לא הגדול שבהם.

אברהם אהוביה, איש חינוך וחוקר תנ"ך, שימש שנים רבות מורה, מנהל בית ספר ומפקח מטעם משרד החינוך. הוא חיבר עשרות מאמרים בחקר התנ"ך ולשונו, וכן את הפירוש לתנ"ך המלא שחולק שנים רבות לחיילי צה"ל. אהבתו העזה לתנ"ך באה לידי ביטוי בתרגומו.


תיאור מחיר מקט
25.44 ש"ח 302205


סדרהסדרה מאושר עפ"י תוכנית הלימודיםמאושר עפ"י תוכנית הלימודים השתלמותהשתלמות חדשחדש בקרובבקרוב בתהליך אישור מ.החינוךבתהליך אישור מ.החינוך מיקרא:דף הבית | כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ | תקנון האתר