English צור קשר תקנון האתר אודותינו

לשון, הבעה והבנת הנקרא  <  תיכון  <  קטלוג  <  דף הבית
  מאושר עפ"י תוכנית הלימודים
 
לשון לשאלון א’


מספר אישור משרד החינוך: 4139
מחבר: ד"ר אורית אור
שכבת גיל: י’ - יב’
יעוץ מדעי: פרופ’ אורה שורצולד

תכנית הלימודים החדשה בלימודי הלשון העברית - לשון, הבנה והבעה (שאלון א’, תשס"ג) טומנת בחובה שינוי משמעותי בדרכי הלמידה ובדרכי ההוראה של השפה העברית. התכנית מעודדת את השילוב בין ענפי הלשון השונים וביניהם ובין הטקסט. הספר נותן מענה שלם לדרישות תכנית הלימודים ומיועד לכל התלמידים הנבחנים במסגרת התכנית החדשה – שאלון א’ (תשס"ג).

הספר מחולק לארבע עשרה יחידות לימוד שבמרכזן עומד הטקסט השלם, המשמש נקודת מוצא ללימוד הנושאים הלשוניים השונים:

  • הבנה – הסוגה, מטרות המוען, עמדתו והאמצעים הרטוריים המשרתים אותו;
  • הבעה – כתיבת סוגות שונות של סיכום, כתיבה בזיקה לטקסט, כתיבת מכתב והמללת טבלה;
  • אוצר המילים והמשמעים – מילון וסמנטיקה בהקשר לטקסט;
  • מערכת הצורות – מערכת הפועל ומערכת השם בהקשר לטקסט;
  • תחביר – סוגי משפטים, ניתוח משפטים ושחבור בהקשר לטקסט.

במדריך למורה מפורטים הסברים והפניות ביבליוגרפיות, הצעות דידקטיות, פתרונות ומחוונים לכל המשימות הניתנות בספר הלימוד.

ד"ר אורית אור, היא מרצה ללשון עברית במכללת אחווה ומורה ותיקה ללשון ולהבעה בתיכון. בשנתיים האחרונות הגישה תלמידים רבים לבחינת הבגרות בשאלון א’.


תיאור מחיר מקט
לשון לשאלון א’ - ספר לתלמיד 63.80 ש"ח 10102
לשון לשאלון א’ - מדריך למורה 10.28 ש"ח 10102
לשון לשאלון א’ - בחינות ופתרונות 60.02 ש"ח 10102


סדרהסדרה מאושר עפ"י תוכנית הלימודיםמאושר עפ"י תוכנית הלימודים השתלמותהשתלמות חדשחדש בקרובבקרוב בתהליך אישור מ.החינוךבתהליך אישור מ.החינוך מיקרא:דף הבית | כל הזכויות שמורות לרכס פרויקטים חינוכיים בע"מ | תקנון האתר